Sponsing

Vi ønsker å bidra positivt til norsk diskgolf. Derfor inviterer vi deg til å foreslå mottakere av av sponsormidler fra oss.

Vi tar mot søknader om sponsing til:

 • Arrangementer i regi av medlemsklubber
 • Spillere som er medlem i en av våre medlemsklubber
 • Utbedring eller utvikling av baner og infrastrukturen rundt til medlemsklubber
 

Søknadsskjema  Vi forbeholder oss retten til:

   

  • Å sponse det formålet vi mener er mest formålstjenelig for LostDisc.no
  • Å sponse det formålet vi mener bidrar mest til sporten
  • Å sponse et mindre beløp enn foreslått
  • Å sponse materielt (gjenstander) i stedet for beløp
  • Å sponse påmeldinger i stedet for beløp
  • Å sette krav til synlighet i forbindelse med sponsing
  • Å avvise søknader